القائمة

Totem Technology

Totem Technology

تم تطبيقه بواسطة

Via laurea, UAB (28 مرجع (مراجع))

Via laurea, UAB
Bijunu g. 10D
91223 Klaipėda
ليثوانيا
+370 46 302530
uzklausa@vialaurea.com

UAB Totem Technology priklauso Otterlei Group AS Norvegijos įmonių grupei.
Totem - tai unikali prototipavimo ir robotikos konstravimo platforma, skirta kūrėjų (angl. makers) bendruomenei, bei Arduino ir Raspberry Pi entuziastams.
Totem skirtas visų lygių kūrėjams - konstruotojams (angl. makers, DIYers) - tai lengvai suprantama, vartotojui draugiška sistema. Lengvai sukonstruosite, suprogramuosite ir įgalinsite veikti net sudėtingiausius modelius.
Totem sistemos paskirtis:
- robotikos konstravimui;
- struktūros elektronikai;
- prototipų kūrimui.