عملاؤنا

يثق بنا الملايين حول العالم

2 Bridge CVBA
2 Bridge CVBA Science/Technology
We are a team of scientists. Our expertise ranges from drug discovery, pre-clinical, CM&C up to clinical development, registration & life-cycle management.
AESA SA
AESA SA Science/Technology
Our mission: Enhance quality management & production performance in the cable industry
Our job: Check and understand cable performance through accurate testing
Our offering: Measuring equipment, data management systems, certification, knowledge and expertise
Our driving force: Know-how to serve innovation … for boosting your yield.
Consultoría Informática Studio73, S.L.
Consultoría Informática Studio73, S.L. Science/Technology
Studio73 es una empresa dedicada a la implantación de Odoo en compañías de tamaño medio y grande, que requieren soluciones avanzadas e interconectadas con otros sistemas. Desde 2012 nuestra empresa ha implantado con éxito Odoo en compañías que a día de hoy siguen confiando en nosotros para migrar a nuevas versiones y ampliar funciones a su medida.
Sector: Consultoría informática
Actividad: Implantación de Odoo y consultoría empresarial
Egypt Nano Technology Group
Egypt Nano Technology Group Science/Technology
NANO offers customized products to meet specific performance requirements by utilizing bentonites from a variety of sources combined with its core Egyptian bentonite and incorporating precise and accurate blending and treatment capability and state-of-art milling capacity.

In 2002, Rasheed Performance Minerals built another processing facility at a nearby location in Borg El Arab Industrial Development Zone. The new facility operates as Egypt Nano Technologies Company (NANO). NANO specializes in the processing of bentonite products for use in paper making, civil engineering, and oilfield markets. Processing includes chemical and mechanical activation of bentonite, blending, milling and packaging.
Fronius International GmbH
Fronius International GmbH Science/Technology
A passion for new technologies, intensive research and revolutionary solutions have been shaping the Fronius brand since 1945. As the technology leader, we find, develop and implement innovative methods to monitor and control energy for welding technology, photovoltaics and battery charging. We forge new paths, try something difficult and succeed where others have failed in achieving what seems to be impossible. But these are not the only reasons why Fronius is the global leader in innovation and technology. We have a clear vision, an unremittingly inventive spirit and an ingrained sense of quality, so we can keep shifting the limits of what is possible and set the trends that change the market. In the Business Unit Perfect Welding, we direct our attention to generating the perfect arc to ensure consistently high welding quality. The focus for our Business Units Solar Energy and Perfect Charging is to have a reliable and comprehensive supply of energy – 24 hours a day.

The advanced technology and sheer quality of the innovative products from Fronius have filled people with enthusiasm for generations, inspiring confidence, trust and satisfaction. Their sustainability is impressive, they boost productivity, increase energy yields and also reduce operating costs. They help our customers to make significant progress and lay the foundations for growth and successful development. Fronius has 28 subsidiaries on four continents – yet we are still the same owner-managed company we have always been, combining the values of a family business with regional roots, with the visions of a global company.
Geodan
Geodan Science/Technology
De verbindende kracht van locatie

Al meer dan 30 jaar maken onze innovatieve GIS-oplossingen de wereld slimmer, veiliger en duurzamer.

Innovatie die begint met ons geloof in de verbindende kracht van locatie om complexe vraagstukken te vertalen naar gebruiksvriendelijke oplossingen.

Met 170 werknemers zijn we een toonaangevend geo-ICT bedrijf in Europa. Onze producten en diensten geven op steeds meer plekken in de wereld antwoord op vragen als: hoe optimaliseren we onze logistiek? Hoe creëren we een fijne leefomgeving? En hoe komen we aan betrouwbare en actuele informatie? Bijvoorbeeld, om in tijden van crisis snel de juiste besluiten te kunnen nemen.

Gespecialiseerd in ruimtelijke informatievoorziening en sterk in het toepassen van nieuwe technologieën, ondersteunen we klanten bij uiteenlopende (complexe) geo-informatievraagstukken.

Onze dienstverlening richt zich op het ontwikkelen en optimaliseren van IT-infrastructuren voor het beheren, analyseren en beschikbaar stellen van ruimtelijke informatie. Hiervoor leveren we diensten en producten zoals: standaard- en maatwerk GIS-oplossingen, geografische data, online geoservices en verschillende SaaS-oplossingen. Ook bieden we klanten geo-ict consultancy, diverse opleidingen en vormen van (GIS)detachering.

In Nederland werken we o.a. voor ProRail, PostNL, ABN AMRO en verschillende ministeries en overheden.
HexoSys SDN BHD
HexoSys SDN BHD Science/Technology
HexoSys Group started in early 1998 as a high tech engineering services company in Dubai, United Arab Emirates. In September 2007, HexoSys launched its engineering center in Technology Park Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia. And as its new office expansion since June 2011, we are occupying a bigger space of 7,000 sq. ft. with more than 60 employees in Kuala Lumpur, Malaysia.

IPTECNO VIDEOVIGILANCIA, SL - ESB63904445
IPTECNO VIDEOVIGILANCIA, SL - ESB63904445 Science/Technology
Distribuidor y tienda on-line de productos de vigilancia
Lim SAS
Lim SAS Science/Technology
Innovation, fiabilité et expérience : telle est la proposition de valeur de cette société ayant son siège social à Lyon. LIM conçoit, fabrique et commercialise toute une gamme d’appareillages électroniques de mesure et de logiciels associés pour des entreprises reconnues dans les travaux publics, la géotechnique, l'hydrogéologie et les mines/carrières.
NOXAIR LIFE SCIENCES, S.L.
NOXAIR LIFE SCIENCES, S.L. Science/Technology
Empresa dedicada a la comercialización de productos y servicios al laboratorio de Life Science. Hacen un uso intensivo de Odoo utilizando los módulos CRM, ventas, compras, almacén, e-commerce y contabilidad completa.