القائمة

عملاؤنا

يثق بنا الملايين حول العالم

References by Industries

العملاء بالدولة

ADVICO-FRK D.O.O.
ADVICO-FRK D.O.O. إداري
Strokovnjaki v podjetju Advico, d.o.o. poskrbimo za vse tisto, kar vaše podjetje potrebuje za uspeh na hitro spreminjajočem se sodobnem trgu, kjer sta konkurenčnost in sposobnost prilagajanja sodobnim poslovnim modelom ključni vrlini za obstoj, stabilnost in uspeh vašega podjetja.
Podjetje smo ustanovili leta 2012, naše osnovno poslanstvo pa je podjetjem v Sloveniji in regiji jugovzhodne Evrope s strokovnim pristopom nuditi poslovno in finančno svetovanje, ki ga potrebujejo za uspeh. Skozi leta rastemo in krepimo svojo ekipo strokovnjakov na svojih področjih.
Aliansa
Aliansa Wholesale/Retail
Aliansa is a big wholesale company who deals in a wide range of white goods, entertainment, barbecue equipment,..They sell to retail shops in addition to having 4 own retail shops and eCommerce. They were struggling with old ERP system and then decided for a change. With Odoo they cover entire business process, wholesale and retail and BI.
Ayatana d.o.o.
Ayatana d.o.o. Wholesale/Retail
Ayatana is engaged in the production of Kombucha soft drinks. Odoo is used to track production, as well as for the entire purchasing and sales process, including online sales. They cover their entire business with one solution.
Blas - Tip
Blas - Tip Wholesale/Retail
https://www.blas-tip.si/
Bonpet Systems d.o.o.
Bonpet Systems d.o.o. Wholesale/Retail
https://www.bonpet.si/en_US/
Reliable extinguishing systems for your home
Catacea d.o.o.
Catacea d.o.o. Wholesale/Retail
Catacea is a wholesale company selling spare parts for cars. It is a new established company that
needed to get their processes covered, for what they chose odoo. With odoo they managed to cover
purchase and sales and most important they get great business reports over their sales.
https://www.catacea.si/
Cestel d.o.o. ‒ SI90511867
Cestel d.o.o. ‒ SI90511867 التصنيع
Established in 1992, Cestel is a leading provider of automatic traffic counters and in Slovenia and a leading world producer of bridge weigh-in-motion systems. We helped them implement all the critical business processes, from CRM, sales, warehouse and manufacturing to delivery in Odoo. By using our localization modules they are able to meet all local legal requirements.
Cetin d.o.o.
Cetin d.o.o. التصنيع
Dehka International trade, Cetin d.o.o.
Dehka trade is a wholesale company specialized in the sale of construction machinery and spare parts.
Editor d.o.o.
Editor d.o.o. IT/Communication
Editor is an interdisciplinary team of highly skilled professionals with more than 8 years experience in developing tailor-made Odoo solutions and more than 15 years in the area of web-based business solutions mainly on the Slovenian market, but we also work with many multinational corporations.
Euro-T d.o.o.
Euro-T d.o.o. Wholesale/Retail
Euro-T is a wholesale Company buying and selling clothes, especially T-shirts, vestibules, polo shirts, accessories’ for restaurants, etc. for different customers. They have suppliers from entire Europe, and they specialize in branding clothes with logos for various Slovenian companies.
Forma svetila d.o.o.
Forma svetila d.o.o. Wholesale/Retail
WE BRING YOUR LIGHTING VISIONS TO LIFE
There is no left without right, no interior without exterior, and no space without light. Luminance provides materials with textures, colours with tones and facilitates accurate interpretation of space. Light and dark shades define ambiance. Unparalleled sense perception and dazzling luminosity of the room are fulfilled when light subtly embraces each element of a carefully furnished interior. www.lightingonline.eu thoroughly manages the entire process culminating in outstanding lighting services for your home, public spaces, hotels, restaurants, wellness centres, commercial buildings, office spaces, museums and outdoor lighting fixtures. We transform your ideas into a breathtaking reality while consistently maintaining a client-oriented focus.
80+ BRANDS
GALLUS SM d.o.o.
GALLUS SM d.o.o. التصنيع
The company Gallus introduced itself under this name for the first time only in 1990, but the beginning of the craft dates back to 1984. The company has been family-owned since the very beginning. Until 2002, it was run by Marijan Ciril Selak, but today he successfully continues to run the company by his son Marjan, who was joined by his sister Simona.

From the very beginning, the core business of Gallus has been locksmithing and the manufacture of various metal products. In recent years, we have strongly focused on firefighting, as our main production has become the production of our own gas fire extinguisher (CO2) and the production of spare parts for fire extinguishers, as well as the production of hydrant cabinets and fire fittings. In addition, we offer several types of protective cabinets and brackets for fire extinguishers and other protective equipment from our own production, and we also meet individual wishes for the production of various metal objects. In addition, Gallus is also involved in the service business. We offer service of fire extinguishers, inspection and measurements of the hydrant network and issuance of certificates of their flawless operation. We have obtained the appropriate authorizations and professionally trained staff for all of the above. In addition, we also run fire protection courses with a practical demonstration of extinguishing.

In addition, we also deal with hydraulics or the manufacture and repair of various hydraulic pipes.
GROSBASKET D.O.O
GROSBASKET D.O.O
https://www.grosbasket.com/
GROSBASKET is the perfect place for anyone who loves basketball! Discover top brands, exclusive basketball shoes, finest clothing and much more!
Giro Car Share
Giro Car Share خدمات أخرى
Boljši način najema? Giro skupna raba vozil za ljudi
https://www.girocarshare.com/
Hermes d.o.o.
Hermes d.o.o. IT/Communication
Hermes is an experienced and trusted software company dedicated to delivering innovative Business Solutions to all sized businesses across the region.
IK SERVIS, d.o.o.
IK SERVIS, d.o.o. IT/Communication
IK Servis is a company that deals with tracking and support in logistics. With their solutions, they help logisticiens better manage their fleet of vehicles and create travel orders. With the help of Odoo, Hermes has set up a back-office business system for them, with which they master the process of selling, assembling and invoicing their services.
ITF USTANOVA ZA KREPITEV ČLOVEKOVE VARNOSTI
ITF USTANOVA ZA KREPITEV ČLOVEKOVE VARNOSTI خدمات أخرى
ITF Enhancing Human Security (ITF) (previously named International Trust Fund for Demining and Mine Victims Assistance) is a humanitarian, non-profit organization established by the Government of the Republic of Slovenia with the initial purpose to help Bosnia and Herzegovina in the implementation of the peace agreement and to provide assistance and support in post-conflict rehabilitation. With the help of Odoo, Hermes has set up a budget monitoring system to monitor their donations and project costs in detail. As a non-profit organization, they are obliged to report donations and activities to the competent institutions. Odoo helps them with that.